Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan proses penerimaan pesanan ?
  • 22 Nov 2022
  • 1 Minute to read
  • Contributors
  • Dark
    Light

Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan proses penerimaan pesanan ?

  • Dark
    Light

Article Summary

Apabila terdapat pesanan baru, Penjual akan mendapatkan notifikasi langsung pada dashboard seller panel juga melalui email yang terdaftar. Penjual dapat menerima maupun menolak pesanan yang diterima.


Berikut panduan menerima pesanan :

1. Pilih Menu Pesanan.

2. Pilih Tab Pesanan Belum Diproses.

3. Pilih Pesanan yang akan anda proses.

4. Klik Detail untuk pesanan yang akan anda proses.

5. Pilih Menu Terima untuk menerima pesanan.
Was this article helpful?